ผลงานนักเรียน
ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic ในหัวข้อเรื่อง “New Normal”
นางสาวกัณฐิกา วรศิริ นายธนกร สังข์คำ
รายละเอียดผลงาน
จัดทำโดย
นางสาวกัณฐิกา วรศิริ
นายธนกร สังข์คำ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
นายวาณิช แก้วเลิศ
โรงเรียนผดุงปัญญา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2563,20:56   อ่าน 809 ครั้ง