ติดต่อเรา
โรงเรียนผดุงปัญญา
151   ตำบลไม้งาม  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ 055-515-864


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน