ผลงานนักเรียน
ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic ในหัวข้อเรื่อง “New Normal”
นายธีระพัฒน์ จ่อนตะมะ นางสาวชิดชนก ทองชำนาญ
รายละเอียดผลงาน
ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic ในหัวข้อเรื่อง “New Normal”
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จัดทำโดย
นายธีระพัฒน์ จ่อนตะมะ
นางสาวชิดชนก ทองชำนาญ

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
นายวาณิช แก้วเลิศ
โรงเรียนผดุงปัญญา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2563,20:49   อ่าน 590 ครั้ง