ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนปกติให้เป็นรูปแบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 66
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
รับสมัครคฑากร ประจำวงโยธวาทิต โรงเรียนผดุงปัญญา
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 65
ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครู-ครอบครู ดนตรี นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นหัวหน้าศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางภาษาจีน โรงเรียนผดุงปัญญา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 65
โรงเรียนผดุงปัญญาเปิดติว สอวน.เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-26 สิงหาคม 2565 กับคุณครูมากประสบการณ์
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 65
ส่งใบสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางภาษาจีน โรงเรียนผดุงปัญญา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65
ใบสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางภาษาจีน โรงเรียนผดุงปัญญา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นหัวหน้าศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางภาษาจีน โรงเรียนผดุงปัญญา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป-ม.1-ปีการศึกษา-2565
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 65