ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
แบบรายงานเยี่ยมบ้าน63
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 63
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 63
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว เครือข่ายผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 63
แบบรายงานการประชุมผู้ปกครองครั้งที่-1-เทอม1
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 63
ปฎิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
๙๘ ปี ศักดิ์ศรีผดุงปัญญา สถาปนาสู่ศตวรรษ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
ขอเชิญร่วมบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 98 ปี
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 63