ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายวาณิช แก้วเลิศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0898393789
อีเมล์ : wanit2002@hotmail.com
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,22:17  อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลอันดับที่ 2 ผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับเหรียญทอง ประเภทนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดผลงาน
กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โครงการส่ง และพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,22:17   อ่าน 53 ครั้ง