ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผดุงปัญญา จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษฯ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่บ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ในการศึกษากระบวนการสานใบลาน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่บ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านตาก และสามารถเข้าใจกระบวนการผลิตเพื่อนำไปสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าผ่านการบูรณาการเรียนรู้ต่อไป


โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2566,12:58   อ่าน 27 ครั้ง