ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2566 โรงเรียนผดุงปัญญา ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมพะยอม โรงเรียนผดุงปัญญา


โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2566,09:29   อ่าน 67 ครั้ง