ภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเกียรติบัตรขั้นที่ 2 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้ นางนิตยา รัตนหิรัญกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน เกียรติบัตรขั้นที่ 2 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2566,09:29   อ่าน 59 ครั้ง