ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผดุงปัญญาเข้าร่วมการนำเสนอฟิสิกส์สัประยุทธ์ เนื่องในกิจกรรมนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปี 2566 ของศูนย์เครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 22-24 มีนาคม 2566 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้นายธนพล ชาวสวน, งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์) และนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งได้จัดกิจกรรมการนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัปประยุทธ์ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม นำโดยประธานศูนย์แม่ข่ายฯ จ่าสิบเอกประมวล วันมี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้มีโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 12 โรงเรียน และโรงเรียนผดุงปัญญาได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันในครั้งนี้


โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2566,09:28   อ่าน 77 ครั้ง