ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผดุงปัญญาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล : ถอดบทเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่เป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารวิชาการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล : ถอดบทเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่เป็นเลิศสู่ความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ตลอดจนให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม


โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,19:36   อ่าน 33 ครั้ง