ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา รับรางวัลเหรียญเงินและทองแดง ประกวดสื่อสร้างสรรค์ Infographic หัวข้อ “ อุ่นใจไซเบอร์ ”

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง การแข่งขันประเภทเดี่ยวนักเรียนชั้น ม.1-3 การประกวดสื่อสร้างสรรค์ Infographic หัวข้อ “อุ่นใจไซเบอร์” และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประเภทเดี่ยวนักเรียนชั้น ม.4-6 รางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์ Infographic หัวข้อ “อุ่นใจไซเบอร์” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก


โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,19:35   อ่าน 25 ครั้ง