ภาพกิจกรรม
ห้องเรียนพิเศษฯ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การทำโครงงานฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริม การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนผดุงปัญญา และ ครูธนพล ชาวสวน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำโครงงานฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษฯ และ โครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร


โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,17:44   อ่าน 68 ครั้ง