ภาพกิจกรรม
การสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนและครู ในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ เพื่อไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ณ สมาพันธรัฐสวิส

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนผดุงปัญญา โดยคัดเลือก นักเรียนและครู ได้แก่ นางสาวจิรัสยา สิงใส นักเรียนชั้นม.5/1 นางสาวปวิชญา เป็งแดง ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อไปศึกษาดูงาน ที่เซิร์น ณ สมาพันธรัฐสวิส ของศูนย์แม่ข่าย ห้องเรียนพิเศษฯ ภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,17:43   อ่าน 52 ครั้ง