ภาพกิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 10 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา โดยได้รับเกียรติจากนายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการ​โรงเรียนผดุงปัญญา​ เป็นประธานในพิธี​เปิดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,16:20   อ่าน 28 ครั้ง