ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% พื้นที่จังหวัดตาก
กิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% พื้นที่จังหวัดตาก ในวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น5 และลานพระบรมราานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน รถจักรยานยนต์ สวนหมวกนิรภัย 50 คัน
ควบคุมนักเรียนร่วมกิจกรรมโดยครูธวัชชัย สนคง และครูจักรพันธ์ พลพัฒน์
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,09:17   อ่าน 39 ครั้ง