ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565
5 สิงหาคม 2565 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญามอบหมายให้ ครูกมลพร เชื้อทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ระดับมัธยมศึกษา และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นางสาวธิชานันท์ คำปิวทา และนายธีรเจต เกื้อกูล ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,15:09   อ่าน 11 ครั้ง