ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,15:07   อ่าน 10 ครั้ง