ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการถกวาที (สาจาสุภาษิต)
นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยครูกิตติมา บุญเรือง นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการถกวาที(วาจาสุภาษิต) ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแข่งขันแบบถ่ายทอดสดในวันที่ 17-19 มกราคม 2565 ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 5
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,17:05   อ่าน 49 ครั้ง