ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School
       วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางนิตยา รัตนหิรัญกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และสภานักเรียนเข้าศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,23:24   อ่าน 49 ครั้ง