ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการนำเสนอผลการสำรวจทางสถิติ บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ
วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นคณะกรรมการกิจกรรมการนำเสนอผลการสำรวจทางสถิติ บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ Integrating English to Students’ Statistics Presentation โดยการนำเสนอผ่านโปรแกรม Microsoft office PowerPoint-และคลิปวีดีโอ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/3 ครูผู้ควบคุม นางสาวอัญมณี  แสนพรม และ Mr.Ervin Jerome Alvarez Lalusin
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,23:22   อ่าน 41 ครั้ง