ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเงินสนับสนุนในการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (โดม)
วันที่ 24 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารโรงเรียนผดุงปัญญา ได้เข้าพบ ท่านอุดร ตันติสุนทร เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (โดม) พร้อมกันนี้ท่านได้มอบเงินสนับสนุนในการก่อสร้าง จำนวน 350,000 บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  โรงเรียนผดุงปัญญาขอกราบขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,18:26   อ่าน 42 ครั้ง