ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเรียนรู้หลักคำสอนของพ่อ เนตรนารี ม.1
วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้คณะผู้กำกับเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-จัดกิจกรรมเรียนรู้หลักคำสอนของพ่อ จากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนผดุงปัญญา ซึ่งได้ทำการถอดบทเรียนเกี่ยวกับหลักการทรงงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,18:24   อ่าน 20 ครั้ง