ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มติวเข้มก่อนสอบ ONET ม.6
วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนผดุงปัญญา จัดกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มติวเข้มก่อนสอบ ONET ม.6 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  (O-NET) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-26 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ให้กับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยจัดกิจกรรมติวเข้มให้กับนักเรียนใน  กลุ่มวิชา ที่จะต้องทดสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,  ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระหว่าง วิทยากรจาก Le Guru

โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,18:24   อ่าน 22 ครั้ง