ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง Touch-of-light
วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนผดุงปัญญา แสดงความยินดีกับลูกน้ำเงินขาว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง Touch-of-light นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ปี 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ผลการแข่งขัน ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
  ได้แก่ 1.เด็กหญิงอธิติยา ตองเต
         2.เด็กหญิงอรจิรา แดงดี  
         3.เด็กชายศิวกร  ผลถวิล  
ครูผู้ควบคุมนางปิยฉัตร คนชม และ นางสาวอรทัย ประดับศรี สนับสนุนโดยนายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา

โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,18:21   อ่าน 23 ครั้ง