ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
        วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนผดุงปัญญา แสดงความยินดีกับลูกน้ำเงินขาว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ปี 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ผลการแข่งขัน ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
  ได้แก่ 1.นายศุภวิชญ์  คงบุญ 6/1
         2.นางสาวลลิตา  บุญฤทธิ์เดช 5/1

ครูผู้ควบคุม นางกาญจนา  กาทอง  สนับสนุนโดยนายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา

โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,18:17   อ่าน 17 ครั้ง