ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนผดุงปัญญา ได้ดำเนินจัดกิจกรรมหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียน
ทุกระดับชั้นได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และขั้นตอนการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนผดุงปัญญา โดยในปีการศึกษา 2564 นี้
มีผู้สมัครลงเลือกตั้ง 2 พรรค ดังนี้  พรรคที่1 พรรคPAPหนึ่ง พรรคที่ 2 พรรคที่จะล้อม
สนับสนุนโดยนายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา

โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,17:33   อ่าน 12 ครั้ง