ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ ระดับจังหวัด
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนผดุงปัญญานำนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันการประกวดวาดภาพ
หัวข้อ “60 ปี อนุรักษ์สัตว์ป่าไทย” ระดับจังหวัด เนื่องในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 ผลการแข่งขัน ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การประดวดวาดภาพ
  รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอรวรา แซ่ว่าง
      รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาววีรดา มูลถี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดวาดภาพ
  รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงปพัชญา ปลูกเครือ
  รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อ่อนนุ่ม
รับมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จาก นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก
ครูผู้ฝึกสอน ครูณัฐณิชา ดีสลิด ครูศิสุดา นวลอ้าย
  สนับสนุนโดยนายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,17:31   อ่าน 11 ครั้ง