ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญ ระดับจังหวัด
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางกาญจนา ประสาทศิลป์และนางสุภาสินี สอนแก้ว นำนักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา
รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล กิจกรรมการแข่งขันการประกวดคำขวัญ เนื่องในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 รับมอบจาก นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ระดับจังหวัด ดังนี้
       รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวธิชานันท์ คำปิวทา
       รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนวลรัตน์  อนุมัติ
       รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายธีรพล พาสพิษณุ  
       รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดคำขวัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิงฟ้าใส แซ่ย่าง
       รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงพรนภา การีโรจน์
ครูผู้ฝึกสอน นางกาญจนา ประสาทศิลป์ นางสุภาสินี สอนแก้ว และครูวีรยา วีโยธา
  สนับสนุนโดยนายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,17:30   อ่าน 10 ครั้ง